โรงเรียนบ้านห้วยลวงไซ

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กระทรวงศึกษาธิการ

เลขที่ 183 หมู่ 2 ตำบลน้ำหมาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

เบอร์โทรศัพท์ 065-0985362

E-Mail : huayluongsai@loei1.go.th