ติดต่อเรา

โรงเรียนบ้านห้วยลวงไซ  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต 1
เลขที่    หมู่ 2 ตำบลน้ำหมาน  อำเภอเมืองเลย  จังหวัดเลย
Tel:042870288
E-mail:huayluongsai@loei1.go.th

โรงเรียนบ้านห้วยลวงไซ


Comments